ΝΕΣΤΩΡ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΟ AVARINO


Μετά από τη μετατροπή του οινοποιητικού συνεταιρισμού της Μεσσηνίας («Νέστωρ») σε ανώνυμη εταιρεία, τη Νέστωρ Οινοποιητική Μεσσηνίας, την ανάληψη της πλειοψηφίας από τη Λαφαζάνης Οινοποιητική και το λίφτινγκ ετικετών και ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγή, η εν λόγω εταιρεία προχώρησε και στην παραγωγή τσίπουρου. Το τσίπουρο αυτό εντάχθηκε στη σειρά προϊόντων της με την ονομασία «Αβαρίνο», που, εκτός από εύηχη, παραπέμπει σε παλιό όνομα της Πύλου. Η πρώτη αυτή παραγωγή αποστάχθηκε στη μονάδα της Λαφαζάνης Οινοποιητική, αλλά κατόπιν θα παράγεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπου πρόσφατα εγκαταστάθηκε εκεί σύγχρονος αποστακτήρας.

www.onestor.gr